รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.358
Title ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย ของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี /
Creator ปิ่นอนงค์ เครือซ้า
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword จิตสังคม ,การทารุณภรรยา ,ความรุนแรงในครอบครัว
ISBN 974-53-1401-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปิ่นอนงค์ เครือซ้า, (2547) ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย ของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ปิ่นอนงค์ เครือซ้า, 2547. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย ของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ปิ่นอนงค์ เครือซ้า, ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย ของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.