รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.358
Title ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย ของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี /
Creator ปิ่นอนงค์ เครือซ้า
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. จิตสังคม(ชุดที่1)
2. การทารุณภรรยา(ชุดที่2)
3. ความรุนแรงในครอบครัว(ชุดที่3)
ISBN 974-53-1401-3
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปิ่นอนงค์ เครือซ้า. (2547). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย ของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ปิ่นอนงค์ เครือซ้า. 2547. "ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย ของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ปิ่นอนงค์ เครือซ้า. "ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้าย ของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.