รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.354
Title ผลของสารสกัดยาหอมต่อการทำงานของหัวใจ ที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด /
Creator ณัฐพร พลแสน
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords ยาหอม
ISBN 974-53-1870-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ณัฐพร พลแสน. (2547). ผลของสารสกัดยาหอมต่อการทำงานของหัวใจ ที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ณัฐพร พลแสน. 2547. "ผลของสารสกัดยาหอมต่อการทำงานของหัวใจ ที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ณัฐพร พลแสน. "ผลของสารสกัดยาหอมต่อการทำงานของหัวใจ ที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.