รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.347
Title การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจร ในเทศบาลนครอุดรธานี /
Creator วรวิมล นิมิตร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. การเดินทาง(ชุดที่1)
2. จราจร(ชุดที่2)
ISBN 974-53-1834-5
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วรวิมล นิมิตร. (2547). การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจร ในเทศบาลนครอุดรธานี /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วรวิมล นิมิตร. 2547. "การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจร ในเทศบาลนครอุดรธานี /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วรวิมล นิมิตร. "การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจร ในเทศบาลนครอุดรธานี /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.