รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.345
Title การประเมินระบบการบริหาร และผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของคลังเวชภัณฑ์ /
Creator ประยุทธ์ เจียรจินดา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
ISBN 974-531-244-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ประยุทธ์ เจียรจินดา, (2547) การประเมินระบบการบริหาร และผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของคลังเวชภัณฑ์ /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ประยุทธ์ เจียรจินดา, 2547. การประเมินระบบการบริหาร และผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของคลังเวชภัณฑ์ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ประยุทธ์ เจียรจินดา, การประเมินระบบการบริหาร และผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของคลังเวชภัณฑ์ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.