รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.345
Title การประเมินระบบการบริหาร และผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของคลังเวชภัณฑ์ /
Creator ประยุทธ์ เจียรจินดา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords คลังเวชภัณฑ์
ISBN 974-531-244-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ประยุทธ์ เจียรจินดา. (2547). การประเมินระบบการบริหาร และผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของคลังเวชภัณฑ์ /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ประยุทธ์ เจียรจินดา. 2547. "การประเมินระบบการบริหาร และผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของคลังเวชภัณฑ์ /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ประยุทธ์ เจียรจินดา. "การประเมินระบบการบริหาร และผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของคลังเวชภัณฑ์ /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.