รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.268
Title การเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชนอาคารสงเคราะห์และชุมชนโรงงานสุรา ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา /
Creator ฤทธิพงศ์ เทียนดำ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2546
Keyword ที่อยู่อาศัย ,ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ,ชุมชนโรงงานสุรา
ISBN 974-17-4328-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ฤทธิพงศ์ เทียนดำ, (2546) การเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชนอาคารสงเคราะห์และชุมชนโรงงานสุรา ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ฤทธิพงศ์ เทียนดำ, 2546. การเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชนอาคารสงเคราะห์และชุมชนโรงงานสุรา ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ฤทธิพงศ์ เทียนดำ, การเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชนอาคารสงเคราะห์และชุมชนโรงงานสุรา ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.