รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.268
Title การเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชนอาคารสงเคราะห์และชุมชนโรงงานสุรา ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา /
Creator ฤทธิพงศ์ เทียนดำ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2546
Keywords 1. ที่อยู่อาศัย(ชุดที่1)
2. ชุมชนอาคารสงเคราะห์(ชุดที่2)
3. ชุมชนโรงงานสุรา(ชุดที่3)
ISBN 974-17-4328-9
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ฤทธิพงศ์ เทียนดำ. (2546). การเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชนอาคารสงเคราะห์และชุมชนโรงงานสุรา ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ฤทธิพงศ์ เทียนดำ. 2546. "การเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชนอาคารสงเคราะห์และชุมชนโรงงานสุรา ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ฤทธิพงศ์ เทียนดำ. "การเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงชุมชนที่อยู่อาศัย ระหว่างชุมชนอาคารสงเคราะห์และชุมชนโรงงานสุรา ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2546. Print.