รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.488
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อ ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator เมธา ฬ่อสุวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword บริการเช่าซื้อ ,บริษัท
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

เมธา ฬ่อสุวรรณ, (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อ ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
เมธา ฬ่อสุวรรณ, 2550. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อ ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
เมธา ฬ่อสุวรรณ, ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อ ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.