รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.488
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อ ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator เมธา ฬ่อสุวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. บริการเช่าซื้อ(ชุดที่1)
2. บริษัท(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

เมธา ฬ่อสุวรรณ. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อ ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เมธา ฬ่อสุวรรณ. 2550. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อ ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เมธา ฬ่อสุวรรณ. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อ ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.