รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.482
Title การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ /
Creator วัชรี ผลมาก
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. เบาหวาน(ชุดที่1)
2. น้ำตาลในเลือด(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วัชรี ผลมาก. (2550). การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วัชรี ผลมาก. 2550. "การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วัชรี ผลมาก. "การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.