รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2015.60
Title วัสดุประสานชนิดใหม่จากเถ้าถ่านหินและสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์
Creator วิเชียร ชาลี
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2558
Keyword เถ้าถ่านหิน ,สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ,เพสต์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วิเชียร ชาลี, (2558) วัสดุประสานชนิดใหม่จากเถ้าถ่านหินและสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
วิเชียร ชาลี, 2558. วัสดุประสานชนิดใหม่จากเถ้าถ่านหินและสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
วิเชียร ชาลี, วัสดุประสานชนิดใหม่จากเถ้าถ่านหินและสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. Print.