รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2015.56
Title การพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม
Creator พรรัตน์ แสดงหาญ
Contributor จำเนียร จวงตระกูล
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2558
Keyword การจ้างงาน ,อุตสาหกรรมยานยนต์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

พรรัตน์ แสดงหาญ,จำเนียร จวงตระกูล. (2558) การพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
พรรัตน์ แสดงหาญ,จำเนียร จวงตระกูล. 2558. การพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
พรรัตน์ แสดงหาญ,จำเนียร จวงตระกูล. การพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. Print.