รหัสดีโอไอ 10.14457/BRU.res.2006.1
Title การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้าน และทางออก /
Creator จารีรัตน ปรกแก้ว
Publisher คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,
Publication Year 2549
Keywords หนี้
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จารีรัตน ปรกแก้ว. (2549). การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้าน และทางออก /.
       บุรีรัมย์ :: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,.
จารีรัตน ปรกแก้ว. 2549. "การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้าน และทางออก /".
       บุรีรัมย์ :: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,.
จารีรัตน ปรกแก้ว. "การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้าน และทางออก /".
       บุรีรัมย์ :: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,, 2549. Print.