รหัสดีโอไอ 10.14457/BRU.res.2006.1
Title การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้าน และทางออก /
Creator จารีรัตน ปรกแก้ว
Publisher คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,
Publication Year 2549
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จารีรัตน ปรกแก้ว, (2549) การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้าน และทางออก /. คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,:ม.ป.ท.
จารีรัตน ปรกแก้ว, 2549. การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้าน และทางออก /. ม.ป.ท.:คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,;
จารีรัตน ปรกแก้ว, การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้าน และทางออก /. ม.ป.ท.:คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2549. Print.