รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.53
Creator 1. นรินทร์ เจริญพันธ์
2. ชัยพร แพภิรมย์รัตน์
Title การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 631-640
Keyword ลำไย ,โซเดียมคลอไรด์ ,โพแทสเซียมคลอไรด์ ,ผงปรุงรส
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นรินทร์ เจริญพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,631-640.
นรินทร์ เจริญพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):631-640.
นรินทร์ เจริญพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.