รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.52
Creator 1. อารมย์ จันทะสอน
2. ธัชธรรม์ กลีบสุวรรณ์
3. ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
4. สิทธิศักดิ์ แสไพศาล
Title การตรวจสอบไวรัส Maize Chlorotic Mottle Virus, Maize Dwarf Mosaic Virus และ Sugarcane Mosaic Virus สาเหตุโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 619-630
Keyword Sugarcane mosaic virus (SCMV) ,Maize chlorotic mottle virus (MCMV) ,Maize dwarf mosaic virus (MDMV) ,ELISA ,การตรวจสอบ
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อารมย์ จันทะสอน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การตรวจสอบไวรัส Maize Chlorotic Mottle Virus, Maize Dwarf Mosaic Virus และ Sugarcane Mosaic Virus สาเหตุโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,619-630.
อารมย์ จันทะสอน และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การตรวจสอบไวรัส Maize Chlorotic Mottle Virus, Maize Dwarf Mosaic Virus และ Sugarcane Mosaic Virus สาเหตุโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):619-630.
อารมย์ จันทะสอน และผู้แต่งคนอื่นๆ. การตรวจสอบไวรัส Maize Chlorotic Mottle Virus, Maize Dwarf Mosaic Virus และ Sugarcane Mosaic Virus สาเหตุโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.