รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.46
Creator 1. ภูมิทัศ ทับทิม
2. นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์
3. สุภกร บุญยืน
Title การพัฒนาสบู่เหลวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมหัวใหญ่
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 545-550
Keyword หอมหัวใหญ่ ,สบู่เหลว ,สารสกัด
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภูมิทัศ ทับทิม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การพัฒนาสบู่เหลวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมหัวใหญ่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,545-550.
ภูมิทัศ ทับทิม และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การพัฒนาสบู่เหลวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมหัวใหญ่". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):545-550.
ภูมิทัศ ทับทิม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาสบู่เหลวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมหัวใหญ่. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.