รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.27
Creator อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
Title พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (มะป่วน x มหาพรหมราชินี) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา
Contributor ปิยะ เฉลิมกลิ่น; กนกอร อัมพรายน์; ณัฐพงค์ จันจุฬา; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 3
Page no. 223-230
Keyword มะป่วน ,มหาพรหมราชินี ,พืชลูกผสมข้ามชนิด
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพัฒนาการของดอกพรรณไม้ลูกผสม (มะป่วน x มหาพรหมราชินี) โดยใช้มะป่วนเป็นแม่พันธุ์และมหาพรหมราชินีเป็นพ่อพันธุ์ ซึ่งอยู่ในสกุลมหาพรหม วงศ์กระดังงา ทดลองและปลูกเลี้ยงที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2557-2560 พบว่าเมล็ดของลูกผสมมีอัตราการงอกต่ำ ระยะเวลางอกเฉลี่ย 3 เดือน ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับมะป่วน และสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในที่มีแสงแดดจัด ลักษณะโครงสร้างใบและเส้นใบเป็นร่างแหชัดเจนสีเขียวเข้มเหมือนมะป่วน แต่ใบมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับมหาพรหมราชินี หลังจากเมล็ดลูกผสมงอกลำต้นมีการเจริญเติบโตดี และออกดอกในปีที่ 3 ดอกมีขนาดใหญ่กว่ามะป่วน ลักษณะโครงสร้างดอกเหมือนกับมหาพรหมราชินี เมื่อแรกบานกลีบดอกชั้นนอกสีขาว มีเส้นลายม่วงตามยาว กลีบดอกชั้นในสีม่วงเข้ม เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบดอกชั้นนอกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนลายม่วง ดอกมีกลิ่นหอม สามารถออกดอกได้ตั้งแต่ทรงพุ่มขนาดเล็ก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; กนกอร อัมพรายน์; ณัฐพงค์ จันจุฬา; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. (2018) พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (มะป่วน x มหาพรหมราชินี) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา. Thai Journal of Science and Technology,7,223-230.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; กนกอร อัมพรายน์; ณัฐพงค์ จันจุฬา; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. "พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (มะป่วน x มหาพรหมราชินี) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):223-230.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; กนกอร อัมพรายน์; ณัฐพงค์ จันจุฬา; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (มะป่วน x มหาพรหมราชินี) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.