รหัสดีโอไอ 10.14456/ssa.2015.8
Creator 1. Chokchai Yuenyong
2. Pongprapan Pongsophon
Title Editorials ; International Journal of Science Educators and Teachers (IJSET): A Mechanism of Sharing Global Knowledge
Publisher National Research Council of Thailand
Publication Year 2015
Journal Title Social Science Asia
Journal Vol. 1
Journal No. 1 (February)
Page no. 1-2
ISSN 2229-2608
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Chokchai Yuenyong และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2015) Editorials ; International Journal of Science Educators and Teachers (IJSET): A Mechanism of Sharing Global Knowledge. Social Science Asia,1,1-2.
Chokchai Yuenyong และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Editorials ; International Journal of Science Educators and Teachers (IJSET): A Mechanism of Sharing Global Knowledge". Social Science Asia 1 (2015):1-2.
Chokchai Yuenyong และผู้แต่งคนอื่นๆ. Editorials ; International Journal of Science Educators and Teachers (IJSET): A Mechanism of Sharing Global Knowledge. National Research Council of Thailand:ม.ป.ท. 2015.