รหัสดีโอไอ 10.14456/siamcomm01.2017.19
Creator ธีรวันท์ โอภาสบุตร
Title วิจารณ์หนังสือ "สารพันปัญหาและบทเรียนด้านการสื่อสารทางการแพทย์" ของ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Publisher สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
Publication Year 2560
Journal Title นิเทศสยามปริทัศน์
Journal Vol. 16
Journal No. 20
Page no. 181 - 182
ISSN 1513-2226
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธีรวันท์ โอภาสบุตร, (2560) วิจารณ์หนังสือ "สารพันปัญหาและบทเรียนด้านการสื่อสารทางการแพทย์" ของ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. นิเทศสยามปริทัศน์,16,181 - 182.
ธีรวันท์ โอภาสบุตร, "วิจารณ์หนังสือ "สารพันปัญหาและบทเรียนด้านการสื่อสารทางการแพทย์" ของ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์". นิเทศสยามปริทัศน์ 16 (2560):181 - 182.
ธีรวันท์ โอภาสบุตร, วิจารณ์หนังสือ "สารพันปัญหาและบทเรียนด้านการสื่อสารทางการแพทย์" ของ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม:ม.ป.ท. 2560.