รหัสดีโอไอ 10.14456/siamcomm01.2017.18
Creator อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูรมนฤดี ธาดาอำนวยชัย
Title ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
Publication Year 2560
Journal Title นิเทศสยามปริทัศน์
Journal Vol. 16
Journal No. 20
Page no. 169-180
Publisher สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูรมนฤดี ธาดาอำนวยชัย, (2560) ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้. นิเทศสยามปริทัศน์,16,169-180.
อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูรมนฤดี ธาดาอำนวยชัย, "ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้". นิเทศสยามปริทัศน์ 16 (2560):169-180.
อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูรมนฤดี ธาดาอำนวยชัย, ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้. สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม:ม.ป.ท. 2560.