รหัสดีโอไอ 10.14456/siamcomm01.2017.16
Creator ธวัชชัย สุขสีดา กาญจนา มีศิลปะวิกกัย
Title พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
Publication Year 2560
Journal Title นิเทศสยามปริทัศน์
Journal Vol. 16
Journal No. 20
Page no. 149 - 161
Publisher สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธวัชชัย สุขสีดา กาญจนา มีศิลปะวิกกัย, (2560) พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ. นิเทศสยามปริทัศน์,16,149 - 161.
ธวัชชัย สุขสีดา กาญจนา มีศิลปะวิกกัย, "พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ". นิเทศสยามปริทัศน์ 16 (2560):149 - 161.
ธวัชชัย สุขสีดา กาญจนา มีศิลปะวิกกัย, พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ. สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม:ม.ป.ท. 2560.