รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2018.12
Creator Tunyaporn Sirilert
Title Influence of Whey Protein on Stability of alpha - Mangostin Entrapped in Alginate/Whey Protein Beads
Contributor Nattapol Kajonboon, Nattiga Silalai
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2018
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 23
Journal No. 2
Page no. 29-36
Keyword Whey protein ,Alginate ,alpha-mangostin ,Encapsulation ,Biopolymer ,Bead
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title Thaijo
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Tunyaporn Sirilert และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) Influence of Whey Protein on Stability of alpha - Mangostin Entrapped in Alginate/Whey Protein Beads. Science & Technology Asia,23,29-36.
Tunyaporn Sirilert และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Influence of Whey Protein on Stability of alpha - Mangostin Entrapped in Alginate/Whey Protein Beads". Science & Technology Asia 23 (2018):29-36.
Tunyaporn Sirilert และผู้แต่งคนอื่นๆ. Influence of Whey Protein on Stability of alpha - Mangostin Entrapped in Alginate/Whey Protein Beads. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2018.