รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.33
Creator 1. พิมสิริ พูลสุวรรณ
2. สุประกิต จิรารัตน์วัฒนา
3. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์
4. ไพลิน พวงเพชร
Title โรคซาร์คอยด์ในช่องปากและระบบทางเดินหายใจ
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 291-296
Keyword แกรนูโลมา ,โรคซาร์คอยด์ในช่องปาก ,รอยโรคที่ปอด
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
Abstract โรคซาร์คอยด์เป็นโรคในกลุ่มการอักเสบแบบแกรนูโลมาที่พบได้ไม่บ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีรอยโรคบริเวณช่องปากซึ่ง มีรายงานการพบน้อยมาก รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผู้ป่วยชายไทย อายุ 26 ปี มีผื่นสีเหลืองขาวลักษณะนูนหนาที่เยื่อบุริมฝีปาก ล่างเป็นเวลา 1 ปี ผลทางพยาธิวิทยาพบ non-caseating granulomatous inflammation with multinucleated giant cells ใน ชั้นหนังแท้ ผู้ป่วยได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ในกลุ่มแกรนูโลมา และได้ทำเอกซเรย์ทรวงอกก่อนเข้าทำงานซึ่ง พบมีความผิดปกติ โดยได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรคปอด หลังจากได้รับการรักษาวัณโรคเป็นเวลา 5 เดือน ไม่พบการเปลี่ยนแปลง ของรอยโรคที่เยื่อบุริมฝีปากล่างและภาพรังสีทรวงอก จึงได้รับการตัดชิ้นเนื้อที่ปอด พบลักษณะเป็น non-caseating granuloma ทำการย้อม AFB และ GMS ไม่พบเชื้อก่อโรครวมทั้งเพาะเชื้อไม่พบเชื้อวัณโรคและเชื้อรา จากอาการและผลทางพยาธิวิทยาดังกล่าว ผู้ป่วยรายนี้จึงได้รับการวินิจฉัยโรคซาร์คอยด์ในช่องปากและทรวงอก คำสำคัญ: แกรนูโลมา;โรคซาร์คอยด์ในช่องปาก;รอยโรคที่ปอด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิมสิริ พูลสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) โรคซาร์คอยด์ในช่องปากและระบบทางเดินหายใจ. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,291-296.
พิมสิริ พูลสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "โรคซาร์คอยด์ในช่องปากและระบบทางเดินหายใจ". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):291-296.
พิมสิริ พูลสุวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โรคซาร์คอยด์ในช่องปากและระบบทางเดินหายใจ. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.