รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.31
Creator 1. เมธี จินะโกฎิ
2. การันต์ พงษ์พานิช
Title การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจในผู้สูงอายุและการจัดการทางกายภาพบำบัดทรวงอก
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 279-283
Keyword ภาวะถดถอยของระบบหายใจ ,ระบบหายใจในผู้สูงอายุ ,กายภาพบำบัดทรวงอก
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เมธี จินะโกฎิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจในผู้สูงอายุและการจัดการทางกายภาพบำบัดทรวงอก. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,279-283.
เมธี จินะโกฎิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจในผู้สูงอายุและการจัดการทางกายภาพบำบัดทรวงอก". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):279-283.
เมธี จินะโกฎิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจในผู้สูงอายุและการจัดการทางกายภาพบำบัดทรวงอก. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.