รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.30
Creator 1. วัชรภัสร์ มณีฉาย
2. อานนท์ วรยิ่งยง
Title จุดเหอกู่และบทบาทในการรักษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 273-277
Keyword จุดเหอกู่ ,การฝังเข็ม ,บรรเทาอาการปวด
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วัชรภัสร์ มณีฉาย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) จุดเหอกู่และบทบาทในการรักษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,273-277.
วัชรภัสร์ มณีฉาย และผู้แต่งคนอื่นๆ. "จุดเหอกู่และบทบาทในการรักษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):273-277.
วัชรภัสร์ มณีฉาย และผู้แต่งคนอื่นๆ. จุดเหอกู่และบทบาทในการรักษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.