รหัสดีโอไอ 10.14456/jrmutp.2018.20
Creator ณัฐพล แซ่ลิ้ม
Title การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่องด้วยเทคนิคการแผ่รังสีความร้อนในแนวรัศมี
Contributor เทวรัตน์ ตรีอำนรรค, กระวี ตรีอำนรรค
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 12
Journal No. 2
Page no. 37-46
Keyword เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก ,อินฟราเรด ,การแผ่รังรังสีความร้อนในแนวรัศมี
ISSN 1906-0432
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐพล แซ่ลิ้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่องด้วยเทคนิคการแผ่รังสีความร้อนในแนวรัศมี. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,12,37-46.
ณัฐพล แซ่ลิ้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่องด้วยเทคนิคการแผ่รังสีความร้อนในแนวรัศมี". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 (2018):37-46.
ณัฐพล แซ่ลิ้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่องด้วยเทคนิคการแผ่รังสีความร้อนในแนวรัศมี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:ม.ป.ท. 2018.