รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.5
Creator วาสินี รัศมี
Title ความร่วมมือในการจัดการแม่น้ำเพชรบุรี
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 162-176
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/127
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วาสินี รัศมี, (2561) ความร่วมมือในการจัดการแม่น้ำเพชรบุรี. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 162-176.
วาสินี รัศมี, "ความร่วมมือในการจัดการแม่น้ำเพชรบุรี". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 162-176.
วาสินี รัศมี, ความร่วมมือในการจัดการแม่น้ำเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.