รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.8
Creator คำรณ โชธนะโชติ
Title การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 67
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

คำรณ โชธนะโชติ, (2017) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,67.
คำรณ โชธนะโชติ, "การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):67.
คำรณ โชธนะโชติ, การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.