รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.8
Creator คำรณ โชธนะโชติ
Title การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 67
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords หลักธรรมาภิบาล/ การบริหาร/ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

คำรณ โชธนะโชติ. (2017). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล.
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
คำรณ โชธนะโชติ. 2017. "การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
คำรณ โชธนะโชติ. "การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.