รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.7
Creator กันต์ ปานประยูร
Title ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 76
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords การผลิตกระแสไฟฟ้ า/ พลังงานแสงอาทิตย์/ ความเป็นไปได้ในการขยายระบบ
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กันต์ ปานประยูร. (2017). ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ.
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
กันต์ ปานประยูร. 2017. "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
กันต์ ปานประยูร. "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.