รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.6
Creator ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์
Title การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 46
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์, (2017) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,46.
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์, "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):46.
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์, การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.