รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.5
Creator ธนาคาร คุ้มภัย และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์
Title การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 39
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords สังคมจักรยาน/ การเดินเท้า/ ความยั่งยืน/ มหาวิทยาลัยสีเขียว
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธนาคาร คุ้มภัย และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์. (2017). การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.).
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
ธนาคาร คุ้มภัย และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์. 2017. "การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
ธนาคาร คุ้มภัย และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์. "การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.