รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.5
Creator ธนาคาร คุ้มภัย และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์
Title การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 39
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธนาคาร คุ้มภัย และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์, (2017) การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.). วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,39.
ธนาคาร คุ้มภัย และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์, "การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):39.
ธนาคาร คุ้มภัย และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์, การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.). คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.