รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.4
Creator จารุวรรณ มั่นอ่ำ, ณัฐนี วรยศ และ ณัฐ วรยศ
Title การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 28
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords การประเมินวัฏจักรชีวิตขององค์กร/ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม/ ความเข้มของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จารุวรรณ มั่นอ่ำ, ณัฐนี วรยศ และ ณัฐ วรยศ. (2017). การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA.
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
จารุวรรณ มั่นอ่ำ, ณัฐนี วรยศ และ ณัฐ วรยศ. 2017. "การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
จารุวรรณ มั่นอ่ำ, ณัฐนี วรยศ และ ณัฐ วรยศ. "การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.