รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.4
Creator จารุวรรณ มั่นอ่ำ, ณัฐนี วรยศ และ ณัฐ วรยศ
Title การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 28
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จารุวรรณ มั่นอ่ำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,28.
จารุวรรณ มั่นอ่ำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):28.
จารุวรรณ มั่นอ่ำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.