รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.16
Creator 1. โสวิชญา สุปราณี
2. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 160 (ต.ค.-ธ.ค. 61)
Page no. 1
Keyword บล็อกเชน ,ห่วงโซ่อุปทาน ,อุตสาหกรรมยานยนต์
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

โสวิชญา สุปราณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,1.
โสวิชญา สุปราณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):1.
โสวิชญา สุปราณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.