รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.14
Creator 1. Patcharachanon Suthiranart
2. Suthisak Kraisornsuthasinee
3. Nopadol Rompho
Title "Why-not Investment?": Implication of the "Feel-Good" Factor on Thai Sustainability Mutual Funds
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 159 (ก.ค.-ก.ย. 61)
Page no. 60
Keyword Socially Responsible Investment ,Sustainable Mutual Funds ,Corporate Social Responsibility ,Behavioural Finance ,Sustainability ,Thailand
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Patcharachanon Suthiranart และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) "Why-not Investment?": Implication of the "Feel-Good" Factor on Thai Sustainability Mutual Funds. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,60.
Patcharachanon Suthiranart และผู้แต่งคนอื่นๆ. ""Why-not Investment?": Implication of the "Feel-Good" Factor on Thai Sustainability Mutual Funds". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):60.
Patcharachanon Suthiranart และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Why-not Investment?": Implication of the "Feel-Good" Factor on Thai Sustainability Mutual Funds. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.