รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.18
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title Implementing Beyond Budgeting: Unlocking the Performance Potential (2nd edition)
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 38 (มิถุนายน 60)
Page no. 122
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา, (2017) Implementing Beyond Budgeting: Unlocking the Performance Potential (2nd edition). วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,122.
สมชาย ศุภธาดา, "Implementing Beyond Budgeting: Unlocking the Performance Potential (2nd edition)". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):122.
สมชาย ศุภธาดา, Implementing Beyond Budgeting: Unlocking the Performance Potential (2nd edition). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.