รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.33
Creator อุณากร พฤฒิธาดา
Title นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 69
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อุณากร พฤฒิธาดา, (2016) นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,12,69.
อุณากร พฤฒิธาดา, "นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 12 (2016):69.
อุณากร พฤฒิธาดา, นักบัญชียุคดิจิตอลที่เกิดในรัชกาลที่ ๙. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2016.