รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2016.31
Creator 1. อนุธิดา เตียวไพบูลย์
2. นนทวรรณ ยมจินดา
Title สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 12
Journal No. 36 (ธันวาคม 59)
Page no. 48
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อนุธิดา เตียวไพบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2016) สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,12,48.
อนุธิดา เตียวไพบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 12 (2016):48.
อนุธิดา เตียวไพบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. สำนักงานสอบบัญชี: องค์กรแห่งการเรียนรู้. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2016.