รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2018.3
Creator ภาคภูมิ ทิพคุณ
Title คลัสเตอร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนานวัตกรรมของสถานประกอบการ: กรณีอุตสาหกรรมแปรรูปและถนอมสัตว์น้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (BMR)
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2018
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 40
Journal No. 155
Page no. 54-87
Keyword คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ,นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ,นวัตกรรมกระบวนการ ,ความสามารถดูดซับความรู้ ,Industrial Cluster ,Product Innovation ,Process Innovation ,Absorptive Capacity
URL Website http://cbsreview.acc.chula.ac.th
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภาคภูมิ ทิพคุณ, (2018) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนานวัตกรรมของสถานประกอบการ: กรณีอุตสาหกรรมแปรรูปและถนอมสัตว์น้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (BMR). จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,40,54-87.
ภาคภูมิ ทิพคุณ, "คลัสเตอร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนานวัตกรรมของสถานประกอบการ: กรณีอุตสาหกรรมแปรรูปและถนอมสัตว์น้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (BMR)". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (2018):54-87.
ภาคภูมิ ทิพคุณ, คลัสเตอร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนานวัตกรรมของสถานประกอบการ: กรณีอุตสาหกรรมแปรรูปและถนอมสัตว์น้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (BMR). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2018.