รหัสดีโอไอ 10.14456/cbsr.2018.2
Creator การุณย์ ประทุม
Title ค่านิยมทางวัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงานของทีม: อิทธิพลเงื่อนไขของระดับการพึ่งพากันระหว่างสมาชิกทีม
Publisher โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2018
Journal Title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Journal Vol. 40
Journal No. 155
Page no. 30-53
Keyword ระดับการพึ่งพากันระหว่างสมาชิกทีม ,ค่านิยมทางวัฒนธรรมของทีม ,วัฒนธรรมความเป็นกลุ่ม ,วัฒนธรรมระยะห่างอำนาจสูง ,ผลการปฏิบัติงานของทีม ,สำนักงานบัญชี ,Team Interdependence ,Team Cultural Values ,Collectivism ,High Power Distance ,Team Performance, Accounting Offices
URL Website http://cbsreview.acc.chula.ac.th
Website title จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ISSN 0125-6564
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

การุณย์ ประทุม, (2018) ค่านิยมทางวัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงานของทีม: อิทธิพลเงื่อนไขของระดับการพึ่งพากันระหว่างสมาชิกทีม. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์,40,30-53.
การุณย์ ประทุม, "ค่านิยมทางวัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงานของทีม: อิทธิพลเงื่อนไขของระดับการพึ่งพากันระหว่างสมาชิกทีม". จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (2018):30-53.
การุณย์ ประทุม, ค่านิยมทางวัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงานของทีม: อิทธิพลเงื่อนไขของระดับการพึ่งพากันระหว่างสมาชิกทีม. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท. 2018.