รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.492
Title การเลี้ยงปลา แบบประหยัดต้นทุน
Creator วสันต์ อินคล้าย
Publisher จ.ราชบุรี
Publication Year 2559
Keyword การเลี้ยงปลา ,ประหยัดต้นทุน
Description เทคนิคการเลี้ยงปลาแบบประหยัดต้นทุน ใช้ค่าอาหารแค่ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเศษอาหารในท้องถิ่น และเศษเนื้อสัตว์ ใช้อาหารสำเร็จรูปน้อย แต่ขายปลาดุกได้ต่อเนื่องเดือนละ 3 หมื่นบาท ส่วนปลาสวาย ปลาจะระเม็ดน้ำจืด และปลานิล สร้างรายได้ปลายปีอีก 2 - 2.8 แสนบาท .และเทคนิคการเลี้ยงปลาแต่ละอย่างรวมกัน พร้อมแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ เลี้ยงปลายุคใหม่อย่างไรให้ไม่ขาดทุน
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1908
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วสันต์ อินคล้าย, (2559). การเลี้ยงปลา แบบประหยัดต้นทุน [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1908
วสันต์ อินคล้าย, "การเลี้ยงปลา แบบประหยัดต้นทุน", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1908
วสันต์ อินคล้าย, (2559). การเลี้ยงปลา แบบประหยัดต้นทุน, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1908