รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.488
Title บัตรนักเรียน RFID โรงเรียนศรีวิทยา
Creator โรงเรียนศรีวิทยา สทิงพระ สงขลา
Publisher โรงเรียนศรีวิทยา สทิงพระ สงขลา
Publication Year 2559
Keyword บัตรนักเรียน ,ระบบ RFID
Description ใช้เครื่องความถึ่วิทยุซึ่งภายในบัตรมีชิพทีมีข้อมูลอยู่ด้านในเพื่อนำข้อมูลที่อยู่ในบัตรส่งไปในเครื่องอ่านบัตรที่ใช้อ่านกับเครื่อง RFID คือเครื่องจะอ่านเลขจากบัตรจากเครื่องไปใส่ไว้ยังโปรแกรมที่กำหนดไว้
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1904
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

โรงเรียนศรีวิทยา สทิงพระ สงขลา, (2559). บัตรนักเรียน RFID โรงเรียนศรีวิทยา [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1904
โรงเรียนศรีวิทยา สทิงพระ สงขลา, "บัตรนักเรียน RFID โรงเรียนศรีวิทยา", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1904
โรงเรียนศรีวิทยา สทิงพระ สงขลา, (2559). บัตรนักเรียน RFID โรงเรียนศรีวิทยา, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1904