รหัสดีโอไอ 10.14455/CATC.res.2013.1
Title การพัฒนารูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
Creator วราภรณ์ เต็มแก้ว
Publisher สถาบันการบินพลเรือน
Publication Year 2556
Keyword สื่อเสมือนจริง ,การส่งสินค้าทางอากาศ ,รูปแบบสื่อเสมือนจริง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

วราภรณ์ เต็มแก้ว, (2556) การพัฒนารูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ. สถาบันการบินพลเรือน:ม.ป.ท.
วราภรณ์ เต็มแก้ว, 2556. การพัฒนารูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน;
วราภรณ์ เต็มแก้ว, การพัฒนารูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน, 2556. Print.