รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/TRU.the.2004.44
42 10.14457/TRU.the.2004.43
43 10.14457/TRU.the.2004.42
44 10.14457/TRU.the.2004.41
45 10.14457/TRU.the.2010.84
46 10.14457/TRU.the.2010.83
47 10.14457/TRU.the.2010.82
48 10.14457/TRU.the.2010.81
49 10.14457/TRU.res.2008.3
50 10.14457/TRU.res.2009.6
51 10.14457/TU.the.2014.537
52 10.14457/TU.the.2014.536
53 10.14457/TU.the.2014.535
54 10.14457/TU.the.2014.534
55 10.14457/TU.the.2014.530
56 10.14457/TU.the.2014.533
57 10.14457/TU.the.2014.532
58 10.14457/TU.the.2014.531
59 10.14457/NU.res.2011.73
60 10.14457/NU.res.2013.23
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/NU.res.2013.22
62 10.14457/NU.the.2010.157
63 10.14457/NU.the.2010.156
64 10.14457/NU.the.2010.155
65 10.14457/NU.the.2010.154
66 10.14457/NU.the.2010.153
67 10.14457/NU.the.2010.152
68 10.14457/NU.the.2010.151
69 10.14457/NU.the.2010.150
70 10.14457/NU.the.2010.149
71 10.14457/NU.the.2010.148
72 10.14457/NU.the.2010.147
73 10.14457/NU.the.2012.136
74 10.14457/NU.the.2012.135
75 10.14457/STOU.the.2013.196
76 10.14457/STOU.the.2013.195
77 10.14457/STOU.the.2014.278
78 10.14457/STOU.the.2013.194
79 10.14457/STOU.the.2013.193
80 10.14457/STOU.the.2013.192