รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/MU.the.1989.123
42 10.14457/MU.the.1989.122
43 10.14457/MU.the.1986.19
44 10.14457/MU.the.1981.1
45 10.14457/MU.the.1987.48
46 10.14457/MU.the.1988.151
47 10.14457/MU.the.1993.401
48 10.14457/MU.the.1989.121
49 10.14457/MU.the.1989.120
50 10.14457/MU.the.1990.140
51 10.14457/MU.the.1994.166
52 10.14457/MU.the.1989.119
53 10.14457/MU.the.1995.172
54 10.14457/MU.the.1987.47
55 10.14457/MU.the.1993.400
56 10.14457/MU.the.1992.253
57 10.14457/MU.the.1995.171
58 10.14457/MU.the.1995.190
59 10.14457/MU.the.1995.189
60 10.14457/MU.the.1995.188
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/MU.the.1995.187
62 10.14457/MU.the.1995.186
63 10.14457/MU.the.1995.185
64 10.14457/MU.the.1995.184
65 10.14457/MU.the.1995.183
66 10.14457/MU.the.1995.182
67 10.14457/MU.the.1995.181
68 10.14457/MU.the.1992.254
69 10.14457/MU.the.1995.180
70 10.14457/MU.the.1995.179
71 10.14457/MU.the.1985.4
72 10.14457/MU.the.1995.178
73 10.14457/MU.the.1995.177
74 10.14457/MU.the.1995.176
75 10.14457/MU.the.1995.175
76 10.14457/MU.the.1995.174
77 10.14457/MU.the.1995.173
78 10.14457/MU.the.1995.211
79 10.14457/MU.the.1995.210
80 10.14457/MU.the.1995.209