รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/CU.the.2004.409
42 10.14457/CU.the.2004.408
43 10.14457/CU.the.2004.407
44 10.14457/CU.the.2004.406
45 10.14457/CU.the.2004.405
46 10.14457/CU.the.2004.404
47 10.14457/CU.the.2004.403
48 10.14457/CU.the.2004.402
49 10.14457/CU.the.2004.401
50 10.14457/CU.the.2004.400
51 10.14457/CU.the.2004.399
52 10.14457/CU.the.2003.267
53 10.14457/CU.the.2004.398
54 10.14457/CU.the.2003.266
55 10.14457/CU.the.2004.397
56 10.14457/CU.the.2004.396
57 10.14457/CU.the.2004.395
58 10.14457/CU.the.2004.394
59 10.14457/CU.the.2003.265
60 10.14457/CU.the.2004.393
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/CU.the.2004.392
62 10.14457/CU.the.2004.391
63 10.14457/CU.the.2003.264
64 10.14457/CU.the.2004.390
65 10.14457/CU.the.2003.263
66 10.14457/CU.the.2004.389
67 10.14457/CU.the.2004.388
68 10.14457/CU.the.2003.262
69 10.14457/CU.the.2004.387
70 10.14457/CU.the.2004.386
71 10.14457/CU.the.2004.385
72 10.14457/CU.the.2004.384
73 10.14457/CU.the.2004.383
74 10.14457/CU.the.2004.382
75 10.14457/CU.the.2004.381
76 10.14457/CU.the.2004.380
77 10.14457/CU.the.2003.261
78 10.14457/CU.the.2004.379
79 10.14457/CU.the.2004.378
80 10.14457/CU.the.2004.377