รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/CU.the.2004.891
42 10.14457/CU.the.2004.890
43 10.14457/CU.the.2004.889
44 10.14457/CU.the.2003.297
45 10.14457/CU.the.2003.296
46 10.14457/CU.the.2003.295
47 10.14457/CU.the.2003.294
48 10.14457/CU.the.2003.293
49 10.14457/CU.the.2003.292
50 10.14457/CU.the.2003.291
51 10.14457/CU.the.2004.888
52 10.14457/CU.res.2015.27
53 10.14457/CU.res.2015.26
54 10.14457/CU.res.2016.16
55 10.14457/CU.res.2015.25
56 10.14457/CU.res.2014.46
57 10.14457/CU.res.2014.45
58 10.14457/CU.res.2014.44
59 10.14457/CU.res.2014.43
60 10.14457/CU.res.2014.42
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/CU.res.2014.41
62 10.14457/CU.res.2014.40
63 10.14457/CU.res.2016.15
64 10.14457/CU.res.2017.2
65 10.14457/CU.res.2016.14
66 10.14456/tjst.2012.16
67 10.14456/tjst.2012.15
68 10.14456/tjst.2012.14
69 10.14456/tjst.2012.13
70 10.14456/tjst.2012.12
71 10.14456/tjst.2012.11
72 10.14456/tjst.2012.10
73 10.14456/tjst.2012.9
74 10.14456/tjst.2012.8
75 10.14456/tjst.2012.7
76 10.14456/tjst.2012.6
77 10.14456/tjst.2012.5
78 10.14456/tjst.2012.4
79 10.14456/tjst.2012.3
80 10.14456/tjst.2012.2