รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/TU.the.2016.92
2 10.14457/TU.the.2016.91
3 10.14457/TU.the.2016.90
4 10.14457/TU.the.2016.89
5 10.14457/TU.the.2016.88
6 10.14457/STOU.the.2006.263
7 10.14457/KKU.the.2006.404
8 10.14457/PBRU.the.2006.40
9 10.14457/PBRU.the.2006.39
10 10.14457/CU.the.2006.1423
11 10.14457/CU.the.2006.1422
12 10.14457/CU.the.2006.1421
13 10.14458/DPU.the.2006.153
14 10.14458/DPU.the.2006.152
15 10.14458/DPU.the.2006.151
16 10.14458/DPU.the.2006.150
17 10.14457/TU.the.2006.254
18 10.14457/TU.the.2006.253
19 10.14457/TU.the.2006.252
20 10.14457/TU.the.2006.251
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/TU.the.2006.250
22 10.14457/TU.the.2006.249
23 10.14457/TU.the.2006.248
24 10.14457/TU.the.2006.247
25 10.14457/TRU.the.2006.128
26 10.14457/TRU.the.2006.127
27 10.14457/TRU.the.2006.126
28 10.14457/TRU.the.2006.125
29 10.14457/KMUTNB.the.2006.374
30 10.14457/KMUTNB.the.2006.373
31 10.14457/KMUTNB.the.2006.372
32 10.14457/CMU.res.2006.641
33 10.14457/RMUTP.res.2006.11
34 10.14457/CMU.res.2006.640
35 10.14457/CMU.res.2006.639
36 10.14457/KKU.the.2006.403
37 10.14457/CU.the.2006.1420
38 10.14457/PNRU.the.2006.114
39 10.14457/PBRU.the.2006.38
40 10.14458/DPU.the.2006.149