รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/CU.res.2006.63
2 10.14457/CU.res.2003.21
3 10.14457/CU.res.2006.62
4 10.14457/CU.res.2005.48
5 10.14457/CU.res.2005.47
6 10.14457/CU.res.2005.46
7 10.14457/CU.the.2005.1353
8 10.14457/CU.the.2005.1352
9 10.14457/CU.the.2005.1351
10 10.14457/CU.the.2004.255
11 10.14457/CU.the.2005.1350
12 10.14457/CU.the.2004.254
13 10.14457/CU.the.2004.253
14 10.14457/CU.the.2005.1349
15 10.14457/CU.the.1996.1044
16 10.14457/CU.the.1994.704
17 10.14457/CU.the.1997.269
18 10.14457/CU.the.2002.237
19 10.14457/CU.res.2006.61
20 10.14457/CU.res.2005.45
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CU.res.2005.44
22 10.14457/CU.res.2006.60
23 10.14457/CU.res.2005.43
24 10.14457/CU.res.2005.42
25 10.14457/CU.res.2005.41
26 10.14457/CU.res.2005.40
27 10.14457/CU.res.2005.39
28 10.14457/CU.res.2002.22
29 10.14457/CU.res.2004.18
30 10.14457/CMU.res.2006.657
31 10.14457/CMU.res.2007.622
32 10.14457/CMU.res.2007.621
33 10.14457/CMU.res.2007.620
34 10.14457/CMU.res.2007.619
35 10.14457/CMU.res.2007.618
36 10.14457/CMU.res.2007.617
37 10.14457/CMU.res.2007.616
38 10.14457/CMU.res.2007.615
39 10.14457/CMU.res.2007.614
40 10.14457/CMU.res.2007.613