รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/STOU.res.2009.11
2 10.14457/STOU.res.2009.10
3 10.14457/STOU.the.2016.154
4 10.14457/STOU.the.2014.206
5 10.14457/STOU.the.2015.238
6 10.14457/STOU.the.2016.153
7 10.14457/STOU.the.2016.152
8 10.14457/STOU.the.2016.151
9 10.14457/STOU.the.2016.150
10 10.14457/STOU.the.2015.237
11 10.14457/STOU.the.2015.236
12 10.14457/STOU.the.2016.149
13 10.14457/STOU.the.2013.138
14 10.14457/STOU.the.2016.148
15 10.14457/STOU.the.2017.23
16 10.14457/STOU.the.2016.147
17 10.14457/STOU.the.2016.146
18 10.14457/STOU.the.2016.145
19 10.14457/STOU.the.2015.235
20 10.14457/TRU.res.2010.6
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/TRU.res.2013.2
22 10.14457/TRU.res.2010.5
23 10.14457/TRU.res.2010.4
24 10.14457/TRU.res.2010.3
25 10.14457/SU.res.2016.116
26 10.14457/SU.res.2018.21
27 10.14457/SU.res.2018.20
28 10.14457/SU.res.2018.19
29 10.14457/BUU.res.2015.61
30 10.14457/BUU.res.2015.60
31 10.14457/BUU.res.2011.78
32 10.14457/BUU.res.2011.77
33 10.14457/BUU.res.2011.76
34 10.14457/BUU.res.2012.38
35 10.14457/BUU.res.2011.75
36 10.14457/BUU.res.2015.59
37 10.14457/BUU.res.2015.58
38 10.14457/BUU.res.2015.57
39 10.14457/BUU.res.2010.74
40 10.14457/BUU.res.2015.56