รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14455/NRCT.res.2014.119
2 10.14455/NRCT.res.2014.118
3 10.14455/NRCT.res.2009.18
4 10.14455/NRCT.res.2017.19
5 10.14455/NRCT.res.2016.119
6 10.14455/NRCT.res.2014.117
7 10.14455/NRCT.res.2014.116
8 10.14455/NRCT.res.2014.115
9 10.14455/NRCT.res.2015.170
10 10.14455/NRCT.res.2014.114
11 10.14455/NRCT.res.2015.169
12 10.14455/NRCT.res.2014.113
13 10.14455/NRCT.res.2015.168
14 10.14455/NRCT.res.2017.18
15 10.14455/NRCT.res.2015.167
16 10.14455/NRCT.res.2015.166
17 10.14455/NRCT.res.2014.112
18 10.14455/NRCT.res.2014.111
19 10.14455/NRCT.res.2014.110
20 10.14455/NRCT.res.2014.109
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14455/NRCT.res.2014.108
22 10.14455/NRCT.res.2014.107
23 10.14455/NRCT.res.2014.106
24 10.14455/NRCT.res.2014.105
25 10.14455/NRCT.res.2015.165
26 10.14455/NRCT.res.2013.80
27 10.14455/NRCT.res.2014.104
28 10.14455/NRCT.res.2013.79
29 10.14455/NRCT.res.2013.78
30 10.14455/NRCT.res.2014.103
31 10.14455/NRCT.res.2013.77
32 10.14455/NRCT.res.2015.164
33 10.14455/NRCT.res.2013.76
34 10.14455/NRCT.res.2014.102
35 10.14455/NRCT.res.2015.163
36 10.14455/NRCT.res.2013.75
37 10.14455/NRCT.res.2012.67
38 10.14455/NRCT.res.2012.66
39 10.14455/NRCT.res.2013.74
40 10.14455/NRCT.res.2014.101