รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/STOU.res.2007.4
2 10.14457/STOU.the.2008.45
3 10.14457/STOU.the.2009.153
4 10.14457/STOU.the.2008.44
5 10.14457/STOU.the.2008.43
6 10.14457/STOU.the.2009.152
7 10.14457/STOU.the.2009.151
8 10.14457/STOU.the.2009.150
9 10.14457/STOU.the.2008.42
10 10.14457/STOU.the.2009.149
11 10.14457/STOU.the.2008.41
12 10.14457/STOU.the.2008.40
13 10.14457/STOU.the.2009.148
14 10.14457/STOU.the.2009.147
15 10.14457/STOU.the.2009.146
16 10.14457/STOU.the.2008.39
17 10.14457/STOU.the.2008.38
18 10.14457/STOU.the.2009.145
19 10.14457/STOU.the.2008.37
20 10.14457/STOU.the.2008.36
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/STOU.the.2009.144
22 10.14457/STOU.the.2008.35
23 10.14457/STOU.the.2008.34
24 10.14457/STOU.the.2008.33
25 10.14457/STOU.the.2008.32
26 10.14457/STOU.the.2008.31
27 10.14457/STOU.the.2008.30
28 10.14457/STOU.the.2009.143
29 10.14457/STOU.the.2009.142
30 10.14457/STOU.the.2009.141
31 10.14457/STOU.the.2008.29
32 10.14457/STOU.the.2009.140
33 10.14457/STOU.the.2008.28
34 10.14457/STOU.the.2009.139
35 10.14457/STOU.the.2009.138
36 10.14457/STOU.the.2009.137
37 10.14457/STOU.the.2008.27
38 10.14457/STOU.the.2009.136
39 10.14457/STOU.the.2008.26
40 10.14457/STOU.the.2009.135