งดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ ในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. นี้

ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จะงดแจกถุงพลาสติก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย หวังลดภัยสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักให้คนในสังคม

© สนับสนุนโดย Thai Broadcasting Company Limited

วันที่ 18 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอมติเห็นควรประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2534 กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับปีนี้ ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้กำหนดเป็น “วันงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ” แก่ลูกค้าห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ทุกวันที่ 4 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค

 

ที่มา : http://www.msn.com/th-th/news/national/%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-4-%e0%b8%98%e0%b8%84-%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/ar-BBPPabq?li=AA59GQ&ocid=iehp