โรคซึมเศร้า กับวัยรุ่นไทย ต้นเหตุเสี่ยงฆ่าตัวตาย

รู้จักโรคซึมเศร้า กับวัยรุ่นไทย ผลสำรวจพบ อายุ 10-19 ปี เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 44 หรือประมาณ 3 ล้านกว่าคน 

จากวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ 8 ล้านคน อัตราป่วย ร้อยละ 18 ซึ่งคาดว่า ป่วยแล้วกว่า 1 ล้านคน  อะไรคือสาเหตุ พร้อมแนะนำวิธีการสังเกตอาการ 

ซึ่งการรักษาง่าย ๆ เบื้องต้น เริ่มได้ที่ พ่อแม่ ไปจนถึงการใช้ยา

 

ที่มา :  https://www.thairath.co.th/infographic/1560