ทำเนียบหน่วยงาน

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
NTU Nation University 30
NU Naresuan University 2,899
PSRU Pibulsongkram Rajabhat University 64
PSU Prince of Songkla University 892
PTU Pathumthani University 18
PYU Payap University 88
RERU Roi Et Rajabhat University 1
RMU Rajabhat Mahasarakham University 13
RMUTI Rajamangla University of Technology Isan 43
RMUTK Rajamangla University of Technology Krungthep 31
RMUTSV Rajamangla University of Technology Srivijaya 55
RMUTT Rajamangla University of Technology Thunyaburi 296
RMUTTO Rajamangla University of Technology Tawan-ok 70
RSU Rangsit University 1,002
RUS Suvarnabhumi Business School 2
SDU Suan Dusit University 687
SIAM Siam University 183
SKRU Songkhla Rajabhat University 6
SNRU Sakon Nakhon Rajabhat University 40
SP Professor Suchart Prasith – rathsint. Foundation and Research Development 0
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
SPU Sripatum University 160
SRU Suratthani Rajabhat University 156
SSKRU Sisaket Rajabhat University 0
SSRU Suan Sunandha Rajabhat University 115
SU Silpakorn University 5,075
SWU Srinakharinwirot University 258
TATC Thai-Austrian Technical College 0
THAIBAR Thai Bar Under The Royal Patronage 0
THAIPBS Thai Public Broadcasting Service 0
TRU Thepsatri Rajabhat University 1,006
TSAE Thai Society of Agricultural Engineering 107
TSME Thai Society of Mechanical Engineers 333
TU Thammasat University 9,791
UBRU Ubon Ratchathani Rajabhat University 44
UDRU Udon thani Rajabhat University 11
UP University of Phayao 7
URU Uttaradit Rajabhat University 24
VU Vongchavalitkul University 33
WU Walailak University 133
YRU Yala Rajabhat University 15