ทำเนียบหน่วยงาน

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
RERU Roi Et Rajabhat University 0
RMU Rajabhat Mahasarakham University 12
RMUTI Rajamangla University of Technology Isan 41
RMUTK Rajamangla University of Technology Krungthep 22
RMUTSV Rajamangla University of Technology Srivijaya 47
RMUTTO Rajamangla University of Technology Tawan-ok 67
RSU Rangsit University 853
RUS Suvarnabhumi Business School 2
SDU Suan Dusit Rajabhat University 332
SIAM Siam University 183
SKRU Songkhla Rajabhat University 5
SNRU Sakon Nakhon Rajabhat University 39
SP Professor Suchart Prasith – rathsint. Foundation and Research Development 0
SPU Sripatum University 143
SRU Suratthani Rajabhat University 132
SSKRU Sisaket Rajabhat University 0
SSRU Suan Sunandha Rajabhat University 65
SWU Srinakharinwirot University 224
TATC Thai-Austrian Technical College 0
THAIBAR Thai Bar Under The Royal Patronage 0
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
THAIPBS Thai Public Broadcasting Service 0
TRU Thepsatri Rajabhat University 373
TSAE Thai Society of Agricultural Engineering 107
TSME Thai Society of Mechanical Engineers 333
TU Thammasat University 5,384
UBRU Ubon Ratchathani Rajabhat University 6
UDRU Udon thani Rajabhat University 3
UP University of Phayao 3
URU Uttaradit Rajabhat University 13
VU Vongchavalitkul University 19
WU Walailak University 51