ทำเนียบหน่วยงาน

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ASDF Association of Scientists Developers and Faculties 0
BHRC Bangkok Health Research Center 0
BRU Buriram Rajabhat University 11
BSRU Bansomdejchaopraya Rajabhat University 5
BTU Bangkok Thonburi University 4
CKC Chalermkanchana University 0
CMRU Chiang Mai Rajabhat University 28
CMU Chiang Mai University 14,953
CPHO Chaiyaphum Provincial Health Office 0
CPRU Chaiyaphum Rajabhat University 1
CRU Chandrakasem Rajabhat University 52
CU Chulalongkorn University 17,137
DOA Department of Agriculture 207
DPU Dhurakij Pundit University 1,316
HU HAIYAI UNIVERSITY 0
ISEC International Struct Eng and Constructn Society 1,123
JGSEE Joint Graduate School of Energy and Environment 127
journal หน่วยงานเจ้าของบทความวารสาร 0
KBU Kasem Bundit University 8
KKU Khon Kaen University 7,643
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
KMUTNB King Mongkut’s of University Technology North Bangkok 2,878
KMUTT King Mongkut's University of Technology Thonburi 6,474
KRU Kanchanaburi Rajabhat University 10
KU Kasetsart University 9,550
LPRU Lampang Rajabhat University 43
LRU Loei Rajabhat University 42
MCUCR Mahachulalongkornrajavidyalaya university Chiang Rai Buddhist College 0
MJU Maejo University 2,117
MSU Mahasarakham University 239
MU Mahidol University 8,595
NAVY Royal Thai Navy 0
NBU North Bangkok University 66
NCU North Chiangmai University 0
NIDA National Institute of Development Administration 2,853
NMU Navamindradhiraj University 0
NPRU Nakhon Pathom Rajabhat University 25
NPU Nakhon Phanom University 4
NRCT National Research Council of Thailand 5,503
NRRU Nakhon Ratchasima Rajabhat University 21
NSRU Nakhon Sawan Rajabhat University 312